Biedroneczki

Biedroneczki

Grupa I „Biedroneczki” to grupa licząca 25 dzieci w wieku od 2,5 r. do 3 lat. Nauczycielami pracującymi w grupie są: Faustyna Zalewska i Małgorzata Piotrowska oraz nauczyciel wspomagający Marta Rybka. Jako pomoc nauczyciela pracuje Elżbieta Suchodolska. Starszą woźną jest Marta Malon. Dzieci w tej grupie są aktywne, uśmiechnięte. Bardzo lubią zabawy z muzyką oraz wyjścia na świeże powietrze, aby doświadczać świata. Biedroneczki świetnie odnajdują się w grupie przedszkolnej.

Zajęcia dodatkowe:

Zajęcia z „języka angielskiego” odbywają się w każdy : wtorek i czwartek o godz. 9.00 (mgr Marta Durka).

Zajęcia z „rytmiki”: poniedziałek i piątek o godz. 9.15 (mgr Joanna Woźniak).

Czytanie globalne : środa godz. 11.00 (mgr Marta Rybka).