ANNA ZDANIKOWSKA – SIEMIONEK

PEDAGOG SPECJALNY, NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, OLIGOFRENOPEDAGOG, NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY

Ukończyła studia magisterskie Pedagogiki Specjalnej na kierunku oligofrenopedagogika w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Studia podyplomowe na kierunku Wychowanie przedszkolne na Akademii Podlaskiej w Siedlcach.
Dodatkowo ukończone kursy kwalifikacyjne z zakresu wczesnego wspomagania terapii i edukacji uczniów autystycznych w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie.

DIANA ŚWIDER

LOGOPEDA, NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, NEUROLOGOPEDA, NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY

Ukończyła studia magisterskie Pedagogiki Specjalnej na kierunku Logopedia w Warszawie. Studia podyplomowe na kierunku Wychowanie przedszkolne na Akademii Podlaskiej w Siedlcach oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach na kierunku: Neurologopedia z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka.

Ukończone kursy:

 • Wczesna interwencja terapeutyczna i wspieranie rozwoju. Elementy diagnozy i terapii dziecka 0-36m.ż.
 • Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów metody werbo-tonalnej
 • KOLD Karty Oceny Logopedycznej Dziecka
URSZULA SZUMLEWICZ

TERAPUTA ZAJĘCIOWY, OLIGOFRENOPEDAGOG, SURDOPEDAGOG, TERAPEUTA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY

Ukończyła Medyczne Studium Zawodowe na kierunku Terapeuta Zajęciowy. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie: kierunek pedagogika specjalna w zakresie oligofrenopedagogiki z terapią zajęciową.
Studia podyplomowe w Lublinie na kierunku Surdopedagogika. Ukończone kursy I stopnia Integracji Sensorycznej (SI) – „Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej” – Warszawa, oraz Kurs II stopnia Integracji Sensorycznej (SI) – Warszawa.

Ukończone kursy:

 • Globalna diagnoza profilu psychoedukacyjnego dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku od 0 do 12 lat
 • Metoda Weroniki Sherborne – ruch rozwijający
 • Metoda CarolSutton – jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci
 • kurs kwalifikacyjny z zakresu Wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych
 • Dziecko z zespołem Aspergera w procesie edukacji formalnej
 • Trening umiejętności społecznych
 • Kurs Terapia Taktylna
 • Kurs Terapia Ręki I i II stopnia
 • KORP –narzędzie diagnozy rozwoju dziecka w wieku od 1.m.ż. do 9.m.ż.
 • KOZE- kwestionariusz oceny i opisu nieprawidłowości w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dziecka od wieku niemowlęcego do końca okresu szkolnego
JOANNA PALA

PSYCHOLOG, NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY

Ukończyła studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na wydziale Nauk Społecznych w Lublinie, uzyskując tytuł magistra na kierunku psychologia oraz Studia podyplomowe w zakresie Rehabilitacja Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Kurs Polskiego Języka Migowego.
Kurs podstawowy I stopnia w zakresie Ruchu Rozwijającego bazującego na metodzie Weroniki Sherbone.