MAGDALENA BIAŁUCHA

PEDAGOG, NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, OLIGOFRENOPEDAGOG, TYFLOPEDAGOG, TERAPEUTA RĘKI, NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY

Ukończyła studia magisterskie na Akademii Podlaskiej w Siedlcach na kierunku: Pedagogika kulturalno – oświatowa oraz studia podyplomowe w zakresie: Wychowania Przedszkolnego. Kurs kwalifikacyjny z Oligofrenopedagogiki w MSCDN w Siedlcach. Kurs kwalifikacyjny: Pedagogiczny zorganizowany przez MSCDN w Siedlcach. Kurs kwalifikacyjny : Terapia ręki – odpowiednia diagnoza i działania terapeutyczne kluczem do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju dzieci i młodzieży prowadzonym przez Centrum Szkoleniowo – Terapeutycznym SENS. Terapeuta AAC (uczestniczyła w licznych kursach z komunikacji alternatywnej i wspomagającej).  W swojej pracy stosuje również elementy Metody Krakowskiej potwierdzone zaświadczeniami uczestnictwa w licznych warsztatach. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu : Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu oraz Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika).

MAGDALENA STOŃ

PEDAGOG SPECJALNY, NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, OLIGOFRENOPEDAGOG, NEUROLOGOPEDA, TERAPEUTA RĘKI, PEDAGOG WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU, NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY

Ukończyła studia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, uzyskując tytuł magistra na kierunku: Pedagogika rewalidacyjna z edukacją przedszkolną. Kurs kwalifikacyjny z Oligofrenopedagogiki w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń w Warszawie. Studia podyplomowe interdyscyplinarne kwalifikacyjne z zakresu wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku: Wczesna Interwencja – pomoc dziecku i rodzinie. Studia podyplomowe na Uniwersytecie Humanistyczno-społecznym SWPS w Warszawie na kierunku: Logopedia i Neurologopedia. Terapeuta AAC (uczestniczyła w licznych kursach z komunikacji alternatywnej i wspomagającej). Terapeuta ręki I i II stopnia ukończone w NODN „Cognitus”.

FAUSTYNA ZALEWSKA
PEDAGOG SPECJALNY, NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ, OLIGOFRENOPEDAGOG, TERAPEUTA RĘKI, NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY
 
Absolwentka studiów licencjackich na UPH w Siedlcach, kierunek: Pedagogika ze specjalnością edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym.
Ukończyła studia podyplomowe w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) oraz zarządzanie w oświacie w Instytucie Studiów Podyplomowych WSSM i A. Ukończyła studia magisterskie na UPH w Siedlcach, kierunek: Pedagogika specjalna ze specjalnością wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Terapeuta ręki I i II stopnia.