ANETA RZYMOWSKA-BARAN

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, OLIGOFRENOPEDAGOG, NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY

Absolwentka studiów licencjackich na Akademii Podlaskiej w Siedlcach, kierunek : Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z terapią pedagogiczną oraz studiów magisterskich na UPH w Siedlcach, kierunek: Pedagogika Profilaktyka społeczna. Ukończyła studia podyplomowe Edukacja elementarna – wychowanie przedszkolne i nauczanie wczesnoszkolne oraz z Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością Intelektualną (Oligofrenopedagogika). Ukończyła również studia podyplomowe z Edukacji i rewalidacji osób ze spektrum autyzmu.

MAGDALENA STOŃ

PEDAGOG SPECJALNY, NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, OLIGOFRENOPEDAGOG, NEUROLOGOPEDA, NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY

Ukończyła studia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, uzyskując tytuł magistra na kierunku: Pedagogika rewalidacyjna z edukacją przedszkolną. Kurs kwalifikacyjny z Oligofrenopedagogiki w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń w Warszawie. Studia podyplomowe interdyscyplinarne kwalifikacyjne z zakresu wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku: Wczesna Interwencja – pomoc dziecku i rodzinie. Studia podyplomowe na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie na kierunku: Logopedia i Neurologopedia.

JOANNA WOŹNIAK

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, OLIGOFRENOPEDAGOG, NAUCZYCIEL STAŻYSTA

Ukończyła studia licencjackie, kierunek: doradztwo podatkowe i administracja finansowa w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Siedlcach oraz magisterskie, kierunek: finanse i rachunkowość. Studia podyplomowe w Instytucie Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie – przygotowanie pedagogiczne, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, oligofrenopedagogika i pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Kurs I stopnia- metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne.

FAUSTYNA ZALEWSKA

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ, OLIGOFRENOPEDAGOG, NAUCZYCIEL STAŻYSTA

Absolwentka studiów licencjackich na UPH w Siedlcach, kierunek: Pedagogika ze specjalnością edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym.
Ukończyła studia podyplomowe w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną(oligofrenopedagogika) oraz zarządzanie w oświacie w Instytucie Studiów Podyplomowych WSSMiA. Kontunuuje naukę na studiach magisterskich na UPH w Siedlcach, kierunek: Pedagogika specjalna. Szkolenie: Terapia ręki I i II stopień.