NAUCZYCIELE WSPOMAGAJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

MAGDALENA BIAŁUCHA

PEDAGOG, NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, OLIGOFRENOPEDAGOG, TYFLOPEDAGOG, TERAPEUTA RĘKI, NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY

Ukończyła studia magisterskie na Akademii Podlaskiej w Siedlcach na kierunku: Pedagogika kulturalno – oświatowa oraz studia podyplomowe w zakresie: Wychowania Przedszkolnego. Kurs kwalifikacyjny z Oligofrenopedagogiki w MSCDN w Siedlcach. Kurs kwalifikacyjny: Pedagogiczny zorganizowany przez MSCDN w Siedlcach. Kurs kwalifikacyjny : Terapia ręki – odpowiednia diagnoza i działania terapeutyczne kluczem do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju dzieci i młodzieży prowadzonym przez Centrum Szkoleniowo – Terapeutycznym SENS. Terapeuta AAC (uczestniczyła w licznych kursach z komunikacji alternatywnej i wspomagającej).  W swojej pracy stosuje również elementy Metody Krakowskiej potwierdzone zaświadczeniami uczestnictwa w licznych warsztatach. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu : Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu oraz Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika).

MAGDALENA STOŃ

PEDAGOG SPECJALNY, NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, OLIGOFRENOPEDAGOG, NEUROLOGOPEDA, TERAPEUTA RĘKI, PEDAGOG WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU, NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY

Ukończyła studia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, uzyskując tytuł magistra na kierunku: Pedagogika rewalidacyjna z edukacją przedszkolną. Kurs kwalifikacyjny z Oligofrenopedagogiki w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń w Warszawie. Studia podyplomowe interdyscyplinarne kwalifikacyjne z zakresu wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku: Wczesna Interwencja – pomoc dziecku i rodzinie. Studia podyplomowe na Uniwersytecie Humanistyczno-społecznym SWPS w Warszawie na kierunku: Logopedia i Neurologopedia. Terapeuta AAC (uczestniczyła w licznych kursach z komunikacji alternatywnej i wspomagającej). Terapeuta ręki I i II stopnia ukończone w NODN „Cognitus”.

MARTA RYBKA

OLIGOFRENOPEDAGOG, NAUCZYCIEL STAŻYSTA

Ukończyła studia na Akademii Podlaskiej Pedagogika ze specjalnością  OC i PO. UPH w Siedlcach  – Podyplomowe Studia z Edukacja Wczesnoszkolna. WSNP Edukacja i terapia os. z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz Edukacja i terapia z osobami z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika). ECDL – Europejski Certyfikat Umiejętności komputerowych.

BEATA ZADROGA

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ, OLIGOFRENOPEDAGOG, PEDAGOGO SZKOLNY, NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY

Absolwentka studiów licencjackich na Akademii Podlaskiej w Siedlcach, kierunek :Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza z terapią pedagogiczną oraz studiów magisterskich na UPH w Siedlcach kierunek: Edukacja szkolna. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim z Edukacji Początkowej i Terapii Pedagogicznej Dzieci ze specyficznymi Trudnościami w Uczeniu się. Ukończyła również studia podyplomowe o kierunku: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz z Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualna (oligofrenopedagogika).

 

 

NAUCZYCIELE WSPOMAGAJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

ANETA RZYMOWSKA-BARAN

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, OLIGOFRENOPEDAGOG, NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY

Absolwentka studiów licencjackich na Akademii Podlaskiej w Siedlcach, kierunek : Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z terapią pedagogiczną oraz studiów magisterskich na UPH w Siedlcach, kierunek: Pedagogika Profilaktyka społeczna. Ukończyła studia podyplomowe Edukacja elementarna – wychowanie przedszkolne i nauczanie wczesnoszkolne oraz z Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością Intelektualną (Oligofrenopedagogika). Ukończyła również studia podyplomowe z Edukacji i rewalidacji osób ze spektrum autyzmu.

MAGDALENA STOŃ

PEDAGOG SPECJALNY, NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, OLIGOFRENOPEDAGOG, NEUROLOGOPEDA, NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY

Ukończyła studia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, uzyskując tytuł magistra na kierunku: Pedagogika rewalidacyjna z edukacją przedszkolną. Kurs kwalifikacyjny z Oligofrenopedagogiki w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń w Warszawie. Studia podyplomowe interdyscyplinarne kwalifikacyjne z zakresu wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku: Wczesna Interwencja – pomoc dziecku i rodzinie. Studia podyplomowe na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie na kierunku: Logopedia i Neurologopedia.

JOANNA WOŹNIAK

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, OLIGOFRENOPEDAGOG, NAUCZYCIEL STAŻYSTA

Ukończyła studia licencjackie, kierunek: doradztwo podatkowe i administracja finansowa w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Siedlcach oraz magisterskie, kierunek: finanse i rachunkowość. Studia podyplomowe w Instytucie Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie – przygotowanie pedagogiczne, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, oligofrenopedagogika i pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Kurs I stopnia- metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne. Instruktor Rytmiki.

FAUSTYNA ZALEWSKA

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ, OLIGOFRENOPEDAGOG, NAUCZYCIEL STAŻYSTA

Absolwentka studiów licencjackich na UPH w Siedlcach, kierunek: Pedagogika ze specjalnością edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym.
Ukończyła studia podyplomowe w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną(oligofrenopedagogika) oraz zarządzanie w oświacie w Instytucie Studiów Podyplomowych WSSMiA. Kontynuuje naukę na studiach magisterskich na UPH w Siedlcach, kierunek: Pedagogika specjalna. Terapeuta ręki I i II stopnia.