ALICJA GICZELA

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, OLIGOFRENOPEDAGOG, NAUCZYCIEL PLACÓWKI INTEGRACYJNEJ, NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY

Absolwentka studiów magisterskich o kierunku Pedagogika Opiekuńczo – wychowawcza na Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Kwalifikacje zawodowe poszerzone o studia podyplomowe na Akademii Podlaskiej w Siedlcach na kierunkach: Zarządzanie Oświatą, Pedagogika Integracyjna i Wychowanie Przedszkolne.
Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Oligofrenopedagogika na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

MARTA GOŁAWSKA

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, OLIGOFRENOPEDAGOG, NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY

Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznych w Siedlcach, Wydziału Humanistycznego na kierunku Filologia dla mediów i biznesu z językiem angielskim. Ukończyła Podyplomowe Studia Przygotowania Pedagogicznego, Podyplomowe Studia Wychowania Przedszkolnego, Podyplomowe Studia Oligofrenopedagogiki na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznych w Siedlcach.
Obecnie poszerza swoją wiedzę na studiach podyplomowych na kierunku: Diagnoza, terapia, edukacja i wsparcie osób ze spektrum autyzmu w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie.

DOROTA KUSTRA

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, PEDAGOG KOREKCYJNY, NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY

Ukończyła studium nauczycielskie na kierunku Wychowanie Przedszkolne w Białej Podlaskiej. Studia magisterskie pedagogiki specjalnej na kierunku Pedagogika Korekcyjna ukończone na Akademii Pedagogiki specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Podyplomowe studia na kierunku Wychowanie Przedszkolne oraz Zarządzanie Oświatą ukończone na Akademii Podlaska w Siedlcach.

KAMILA MACHNIAK

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY

Absolwentka studiów magisterskich ukończonych na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach, Wydziału Humanistycznego z kierunkiem Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza. Ukończyła Podyplomowe Studia Wychowania Przedszkolnego na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.
Obecnie poszerza swoje kwalifikacje w Instytucie Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych z siedzibą w Warszawie w zakresie Pedagogiki specjalnej na kierunkach: Edukacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz Pedagogiki specjalnej w zakresie edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera.

ZOFIA MOŚCICKA – BOGUSZ

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO, NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY

Absolwentka studiów licencjackich na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, specjalność: Pedagogika szkolna oraz studiów magisterskich na Akademii Podlaskiej w Siedlcach, specjalność: Edukacja wieku dziecięcego.
Ukończyła również studia podyplomowe na Akademii Podlaskiej w Siedlcach, kierunki: Wychowanie przedszkolne, Kształcenie Zintegrowane. Studia podyplomowe w Instytucie Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie na kierunku: zarządzanie oświatą.
Podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc obecnie na studiach podyplomowych na kierunku: Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną w Instytucie Studiów Podyplomowych Warszawa.

AGNIESZKA POPŁAWSKA

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY

Ukończyła studia licencjackie na kierunku Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z terapią pedagogiczną na Uniwersytecie Przyrodniczo – Humanistycznym w Siedlcach.
Kontynuowała naukę kończąc studia magisterskie: Edukacja szkolna na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach. Podyplomowe Studia Pedagogika Przedszkolna ukończyła w Wyższej Szkole Pedagogicznej ZNP w Warszawie.

RENATA TARKAWIAN

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, OLIGOFRENOPEDAGOG, NAUCZYCIEL MIANOWANY

Absolwentka studiów magisterskich kierunek: kształcenie zintegrowane i wychowanie przedszkolne na Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Ukończyła studia podyplomowe Terapia pedagogiczna z oligofrenopedagogiką na Lubelskiej Wyższej Szkole w Rykach.
Obecnie jest w trakcie studiów podyplomowych – Pedagogika specjalna w zakresie Edukacji i rewalidacji osób z autyzmem oraz Zespołem Aspergera w Instytucie Studiów Podyplomowych Warszawa.

URSZULA TOMASIAK

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, OLIGOFRENOPEDAGOG, NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY

Absolwentka studiów magisterskich ukończonych na Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Wydziału Humanistycznego z kierunkiem Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza. Ukończyła Podyplomowe Studia Wychowania Przedszkolnego,
Podyplomowe Studia Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną na Uniwersytecie Przyrodniczo – Humanistycznym w Siedlcach.
Obecnie poszerza swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych Pedagogika specjalna w zakresie Edukacji i rewalidacji osób z autyzmem oraz Zespołem Asperera w Instytucie Studiów Podyplomowych.