NAUCZYCIELE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
ALICJA GICZELA

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, OLIGOFRENOPEDAGOG, NAUCZYCIEL PLACÓWKI INTEGRACYJNEJ, NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY

Absolwentka studiów magisterskich o kierunku Pedagogika Opiekuńczo – wychowawcza na Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Kwalifikacje zawodowe poszerzone o studia podyplomowe na Akademii Podlaskiej w Siedlcach na kierunkach: Zarządzanie Oświatą, Pedagogika Integracyjna i Wychowanie Przedszkolne.
Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Oligofrenopedagogika na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Marta Chilińska

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO,  OLIGOFRENOPEDAGOG, NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY

Studia magisterskie – Kształcenie zintegrowane i wychowanie przedszkolne na Akademii Podlaskiej w Siedlcach Studia podyplomowe w zakresie Oligofrenopedagogiki i Dydaktyki Integracyjnej  w Wyższej Szkole Społeczno – Ekonomicznej w Gdańsku. Kurs kwalifikacyjny z zakresu Surdopedagogiki , Studia pierwszego stopnia na kierunku filologia w specjalności Anglistyka w Uniwersytecie Przyrodniczo – humanistycznym w Siedlcach.

KAMILA MACHNIAK

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO,OLIGOFRENOPEDAGOG, NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY

Absolwentka studiów magisterskich ukończonych na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach, Wydziału Humanistycznego z kierunkiem Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza. Ukończyła Podyplomowe Studia Wychowania Przedszkolnego na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.
Podyplomowe studia w Instytucie Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych z siedzibą w Warszawie w zakresie Pedagogiki specjalnej na kierunkach: Edukacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz Pedagogiki specjalnej w zakresie edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera.

JUSTYNA MATEJKO

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, OLIGOFRENOPEDAGOG, NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY

Absolwentka studiów licencjackich z kierunkiem edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym oraz studiów magisterskich z kierunkiem edukacja wieku dziecięcego na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach.  Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych w Warszawie na kierunku: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika).

MAŁGORZATA RYBICKA

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, OLIGOFRENOPEDAGOG, NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY

Absolwentka studiów licencjackich z kierunkiem – edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym oraz studiów magisterskich z kierunkiem – edukacja wieku dziecięcego na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Ukończyła studia podyplomowe na Wyższej Uczelni Humanitas z siedzibą w Lublinie na kierunku – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika).

URSZULA TOMASIAK

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, OLIGOFRENOPEDAGOG, TERAPEUTA RĘKI, NAUCZYCIEL MIANOWANY

Absolwentka studiów magisterskich ukończonych na Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Wydziału Humanistycznego z kierunkiem Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza. Ukończyła Podyplomowe Studia Wychowania Przedszkolnego,
Podyplomowe Studia Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną na Uniwersytecie Przyrodniczo – Humanistycznym w Siedlcach oraz studia podyplomowe Pedagogika specjalna w zakresie Edukacji i rewalidacji osób z autyzmem oraz Zespołem Asperera w Instytucie Studiów Podyplomowych. Terapeuta ręki I i II stopnia ukończone w NODN „Cognitus”.

JOANNA WOŹNIAK

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, OLIGOFRENOPEDAGOG, INSTRUKTOR RYTMIKI, NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY

Ukończyła studia licencjackie, kierunek: doradztwo podatkowe i administracja finansowa w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Siedlcach oraz magisterskie, kierunek: finanse i rachunkowość. Studia podyplomowe w Instytucie Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie – przygotowanie pedagogiczne, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, oligofrenopedagogika i pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Kurs I stopnia- metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne. Instruktor Rytmiki.

FAUSTYNA ZALEWSKA

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ, OLIGOFRENOPEDAGOG, TERAPEUTA RĘKI, NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY

Absolwentka studiów licencjackich na UPH w Siedlcach, kierunek: Pedagogika ze specjalnością edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym.
Ukończyła studia podyplomowe w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) oraz zarządzanie w oświacie w Instytucie Studiów Podyplomowych WSSM i A. Kontynuuje naukę na studiach magisterskich na UPH w Siedlcach, kierunek: Pedagogika specjalna ze specjalnością wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Terapeuta ręki I i II stopnia.

NAUCZYCIELE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
ALICJA GICZELA

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, OLIGOFRENOPEDAGOG, NAUCZYCIEL PLACÓWKI INTEGRACYJNEJ, NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY

Absolwentka studiów magisterskich o kierunku Pedagogika Opiekuńczo – wychowawcza na Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Kwalifikacje zawodowe poszerzone o studia podyplomowe na Akademii Podlaskiej w Siedlcach na kierunkach: Zarządzanie Oświatą, Pedagogika Integracyjna i Wychowanie Przedszkolne.
Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Oligofrenopedagogika na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

MARTA GOŁAWSKA

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, OLIGOFRENOPEDAGOG, NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY

Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznych w Siedlcach, Wydziału Humanistycznego na kierunku Filologia dla mediów i biznesu z językiem angielskim. Ukończyła Podyplomowe Studia Przygotowania Pedagogicznego, Podyplomowe Studia Wychowania Przedszkolnego, Podyplomowe Studia Oligofrenopedagogiki na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznych w Siedlcach oraz studia podyplomowe na kierunku: Diagnoza, terapia, edukacja i wsparcie osób ze spektrum autyzmu w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie.

DOROTA KUSTRA

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, PEDAGOG KOREKCYJNY, NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY

Ukończyła studium nauczycielskie na kierunku Wychowanie Przedszkolne w Białej Podlaskiej. Studia magisterskie pedagogiki specjalnej na kierunku Pedagogika Korekcyjna ukończone na Akademii Pedagogiki specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Podyplomowe studia na kierunku Wychowanie Przedszkolne oraz Zarządzanie Oświatą ukończone na Akademii Podlaska w Siedlcach.

KAMILA MACHNIAK

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO,OLIGOFRENOPEDAGOG, NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY

Absolwentka studiów magisterskich ukończonych na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach, Wydziału Humanistycznego z kierunkiem Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza. Ukończyła Podyplomowe Studia Wychowania Przedszkolnego na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.
Podyplomowe studia w Instytucie Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych z siedzibą w Warszawie w zakresie Pedagogiki specjalnej na kierunkach: Edukacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz Pedagogiki specjalnej w zakresie edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera.

JUSTYNA MATEJKO

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, OLIGOFRENOPEDAGOG, NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY

Absolwentka studiów licencjackich z kierunkiem edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym oraz studiów magisterskich z kierunkiem edukacja wieku dziecięcego na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach.  Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych w Warszawie na kierunku: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika).

ZOFIA MOŚCICKA-BOGUSZ

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO, OLIGOFRENOPEDAGOG, NAUCZYCIEL MIANOWANY

Absolwentka studiów licencjackich na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, specjalność: Pedagogika szkolna oraz studiów magisterskich na Akademii Podlaskiej w Siedlcach, specjalność: Edukacja wieku dziecięcego.
Ukończyła również studia podyplomowe na Akademii Podlaskiej w Siedlcach, kierunki: Wychowanie przedszkolne oraz Kształcenie Zintegrowane. Studia podyplomowe w Instytucie Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie na kierunku: Zarządzanie w oświacie oraz Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika).

AGNIESZKA POPŁAWSKA

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY

Ukończyła studia licencjackie na kierunku Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z terapią pedagogiczną na Uniwersytecie Przyrodniczo – Humanistycznym w Siedlcach.
Kontynuowała naukę kończąc studia magisterskie: Edukacja szkolna na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach. Podyplomowe Studia Pedagogika Przedszkolna ukończyła w Wyższej Szkole Pedagogicznej ZNP w Warszawie.

JUSTYNA PAŚNIKOWSKA

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY

Absolwentka studiów licencjackich na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, specjalność: edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym oraz studiów magisterskich na wyżej wymienionej uczelni, specjalność: edukacja wieku dziecięcego.

MAŁGORZATA RYBICKA

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, OLIGOFRENOPEDAGOG, NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY

Absolwentka studiów licencjackich z kierunkiem – edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym oraz studiów magisterskich z kierunkiem – edukacja wieku dziecięcego na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Ukończyła studia podyplomowe na Wyższej Uczelni Humanitas z siedzibą w Lublinie na kierunku – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika).

RENATA TARKAWIAN

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, OLIGOFRENOPEDAGOG, NAUCZYCIEL MIANOWANY

Absolwentka studiów magisterskich kierunek: kształcenie zintegrowane i wychowanie przedszkolne na Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Ukończyła studia podyplomowe Terapia pedagogiczna z oligofrenopedagogiką na Lubelskiej Wyższej Szkole w Rykach oraz Pedagogika specjalna w zakresie Edukacji i rewalidacji osób z autyzmem oraz Zespołem Aspergera w Instytucie Studiów Podyplomowych Warszawa.

URSZULA TOMASIAK

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, OLIGOFRENOPEDAGOG, NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY

Absolwentka studiów magisterskich ukończonych na Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Wydziału Humanistycznego z kierunkiem Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza. Ukończyła Podyplomowe Studia Wychowania Przedszkolnego,
Podyplomowe Studia Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną na Uniwersytecie Przyrodniczo – Humanistycznym w Siedlcach oraz studia podyplomowe Pedagogika specjalna w zakresie Edukacji i rewalidacji osób z autyzmem oraz Zespołem Asperera w Instytucie Studiów Podyplomowych. Terapeuta ręki I i II stopnia ukończone w NODN „Cognitus”.