MARTA CHILIŃSKA

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO,  OLIGOFRENOPEDAGOG, SURDOPEDAGOG, NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY

Studia magisterskie – Kształcenie Zintegrowane i Wychowanie Przedszkolne na Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Studia podyplomowe w zakresie Oligofrenopedagogiki i Dydaktyki Integracyjnej w Wyższej Szkole Społeczno – Ekonomicznej w Gdańsku. Kurs kwalifikacyjny z zakresu Surdopedagogiki. Studia pierwszego stopnia na kierunku filologia w specjalności Anglistyka w Uniwersytecie Przyrodniczo – humanistycznym w Siedlcach.

ALICJA GICZELA

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, OLIGOFRENOPEDAGOG, NAUCZYCIEL PLACÓWKI INTEGRACYJNEJ, NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY

Absolwentka studiów magisterskich o kierunku Pedagogika Opiekuńczo – wychowawcza na Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Kwalifikacje zawodowe poszerzone o studia podyplomowe na Akademii Podlaskiej w Siedlcach na kierunkach: Zarządzanie Oświatą, Pedagogika Integracyjna i Wychowanie Przedszkolne.
Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Oligofrenopedagogika na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

KAMILA MACHNIAK

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO,OLIGOFRENOPEDAGOG, NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY

Absolwentka studiów magisterskich ukończonych na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach, Wydziału Humanistycznego z kierunkiem Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza. Ukończyła Podyplomowe Studia Wychowania Przedszkolnego na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.
Podyplomowe studia w Instytucie Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych z siedzibą w Warszawie w zakresie Pedagogiki specjalnej na kierunkach: Edukacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz Pedagogiki specjalnej w zakresie edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera.

MAŁGORZATA OSIEJUK

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, NAUCZYCIEL MIANOWANY

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Pedagogika w zakresie Kształcenia zintegrowanego i wychowania przedszkolnego na Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Kwalifikacje zawodowe poszerzone o studia podyplomowe w zakresie Gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna w Wyższej Szkole Edukacyjnej w Sporcie Instytut Sportu i Rekreacji w Warszawie.

MAŁGORZATA RYBICKA

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, OLIGOFRENOPEDAGOG, NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY

Absolwentka studiów licencjackich z kierunkiem – edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym oraz studiów magisterskich z kierunkiem – edukacja wieku dziecięcego na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Ukończyła studia podyplomowe na Wyższej Uczelni Humanitas z siedzibą w Lublinie na kierunku – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika).

URSZULA TOMASIAK

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, OLIGOFRENOPEDAGOG, TERAPEUTA RĘKI, NAUCZYCIEL MIANOWANY

Absolwentka studiów magisterskich ukończonych na Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Wydziału Humanistycznego z kierunkiem Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza. Ukończyła Podyplomowe Studia Wychowania Przedszkolnego,
Podyplomowe Studia Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną na Uniwersytecie Przyrodniczo – Humanistycznym w Siedlcach oraz studia podyplomowe Pedagogika specjalna w zakresie Edukacji i rewalidacji osób z autyzmem oraz Zespołem Asperera w Instytucie Studiów Podyplomowych. Terapeuta ręki I i II stopnia ukończone w NODN „Cognitus”.

JOANNA WOŹNIAK

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, OLIGOFRENOPEDAGOG, INSTRUKTOR RYTMIKI, NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY

Ukończyła studia licencjackie, kierunek: doradztwo podatkowe i administracja finansowa w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Siedlcach oraz magisterskie, kierunek: finanse i rachunkowość. Studia podyplomowe w Instytucie Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie – przygotowanie pedagogiczne, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, oligofrenopedagogika i pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Kurs I stopnia- metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne. Instruktor Rytmiki.

BEATA ZADROGA

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ, OLIGOFRENOPEDAGOG, PEDAGOG SZKOLNY, NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY

Absolwentka studiów licencjackich na Akademii Podlaskiej w Siedlcach, kierunek :Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza z terapią pedagogiczną oraz studiów magisterskich na UPH w Siedlcach kierunek: Edukacja szkolna. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim z Edukacji Początkowej i Terapii Pedagogicznej Dzieci ze specyficznymi Trudnościami w Uczeniu się. Ukończyła również studia podyplomowe o kierunku: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz z Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualna (oligofrenopedagogika).