DYREKTOR PRZEDSZKOLA

MAŁGORZATA PIOTROWSKA

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, OLIGOFRENOPEDAGOG, NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY

Absolwentka Studiów Licencjackich na kierunku Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza, oraz studiów magisterskich na kierunku Pedagogika na Uniwersytecie Warszawskim.
Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Wychowania Przedszkolnego na Akademii Podlaskiej w Siedlcach.
Studia podyplomowe w zakresie Oligofrenopedagogiki i Dydaktyki Integracyjnej w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku.
Kurs Zarządzania Oświatą w Siedleckim Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli.