Fachowa opieka
Szczególną opieką obejmujemy dzieci:
  • ze spektrum zaburzeń autystycznych (m.in autyzmem z  zespołem Aspergera);
  • mózgowym porażeniem dziecięcym;
  • niedosłyszące i niedowidzące;
  • trisomią 21 (zespołem Downa);
  • z zespołami metabolicznymi;
  • z niepełnosprawnością ruchową i innymi schorzeniami;
  • z niepełnosprawnością intelektualną.