Metody nauczania
Metody stosowane w pracy z dziećmi w przedszkolu:
 • metoda integracji sensorycznej;
 • metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz;
 • metoda kinezjologii edukacyjnej;
 • metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne;
 • metoda pracy z dzieckiem wg Gruszczyk-Kolczyńskiej: „Dziecięca matematyka”;
 • metoda ruchowa wg Dennisona;
 • metoda muzyczno – ruchowa wg Orffa i Labana;
 • trening umiejętności społecznych;
 • program Aktywności Ch. Knilla;
 • terapia ręki; neurosensomotoryczna Terapia Taktylna;
 • terapia Snoezelen;
 • terapię logopedyczną: indywidualną i grupową.