Doświadczona kadra pedagogiczna
Kadra pedagogiczna przedszkola:
  • zapewnia opiekę i wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa;
  • zna potrzeby i zainteresowania dzieci;
  • wprowadza innowacyjne rozwiązania konstruując ciekawe, bogate oferty zabaw i zajęć;
  • posiada wysokie kwalifikacje;
  • pracuje z pasją stale doskonaląc swoje umiejętności;
  • współpracuje z rodzicami, którzy są partnerami w procesie wychowania;
  • służy rodzicom radą, pomocą i wsparciem;
  • zaspokaja naturalną ciekawość i poznawanie świata realizując własne programy: adaptacyjne, ekologiczne, logopedyczne, Zanim założę tornister.