Rekrutacja do Przedszkola

Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od 2,5 lat do Przedszkola Integracyjnego nr 1 w Łukowie. Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 rozpocznie się 1 marca 2021 roku i będzie prowadzona elektronicznie, z wykorzystaniem systemu informatycznego Vulcan.

Internetowa rejestracja dla przedszkoli (vulcan.net.pl)

Misją naszego przedszkola jest skoncentrowanie się na indywidualnym twórczym rozwoju dzieci zdrowych i z niepełnosprawnością.Aby sprostać potrzebom dzieci uczęszczających do naszego przedszkola prowadzimy zajęcia indywidualne oraz grupowe stosując różne metody pracy. W każdej grupie integracyjnej pracują nauczyciele wspomagający, dając duże wsparcie i pomoc dziecku niepełnosprawnemu.