KOMUNIKAT – ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

Komunikat
Szanowni Rodzice proszę o zapoznanie się z wyciągiem z Zasad bezpiecznego organizowania zajęć rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka obowiązujących w Przedszkolu Integracyjnym nr 1 w Łukowie od 18 maja 2020r.

Wyciąg Zasady bezpiecznego organizowania zajęć rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Rodzice, którzy zdecydują o uczęszczaniu dziecka na zajęcia indywidualne do przedszkola, powinni poinformować o tym fakcie dyrektora  placówki  do 21 maja 2020r. do godziny 12:00.
Ponadto rodzice powinni wypełnić zamieszczone poniżej oświadczenie i przekazać je pracownikowi  przedszkola w dniu zajęć indywidualnych.
Oświadczenie rodzica

Z wyrazami szacunku dyrektor Przedszkola Integracyjnego nr 1 w Łukowie
Małgorzata Piotrowska