KOMUNIKAT WS. OTWARCIA PRZEDSZKOLA

Komunikat
Szanowni Rodzice proszę o zapoznanie się z wyciągiem z WEWNĘTRZNYCH PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA – PI1 wyciag z wewnętrznych procedur bezpieczeństwa
Rodzice, którzy zdecydują o uczęszczaniu dziecka do przedszkola, powinni poinformować o tym fakcie dyrektora   placówki  do 15 maja 2020r. do godziny 15:00.
Ponadto rodzice powinni wypełnić zamieszczone poniżej oświadczenie i przekazać je pracownikowi  przedszkola w dniu rozpoczęcia opieki przedszkolnej.
TREŚĆ OŚWIADCZENIA – Oswiadczenie rodzica PI1
Informujemy, że stawka żywieniowa może wzrosnąć do 15zł(rzeczywista stawka będzie znana w chwili zakończenia  miesiąca).

Z wyrazami szacunku dyrektor Przedszkola Integracyjnego nr 1 w Łukowie
Małgorzata Piotrowska