KOMUNIKACJA

 

W naszym przedszkolu wykorzystujemy różne systemy AAC, aby pomóc komunikować się z otoczeniem naszym wychowankom, którzy maja trudności -porozumiewać się w sposób werbalny. Pracując  z naszymi przedszkolakami szukamy właściwego sposobu komunikacji dla każdego z nich, dostosowując pomoce do jego potrzeb i możliwości. Wykorzystujemy gesty naturalne, konkretne przedmioty, zdjęcia, gesty MAKATON, symbole PCS. 

AAC, czyli Augmentative and Alternative Comumunication, oznacza komunikację alternatywną i wspomagającą. Komunikacja  alternatywna znajduje zastosowanie dla osób doświadczających barier w mówieniu,  zaś komunikacja wspierająca, uzupełniająca dla osób, które w sposób niewystarczający posługują się mową. AAC to zarówno gesty, jak i różnego rodzaju systemy obrazkowe.

Potrzeba komunikacji to jedna z podstawowych potrzeb człowieka. Brak możliwości jej zaspokojenia blokuje w sposób zdecydowany wszystkie inne sfery rozwoju dziecka. Dlatego też, jednym z głównych celów terapii i nauki w naszym przedszkolu stało się  poszukiwanie sposobów, które pozwolą naszym dzieciom zaspokoić potrzebę komunikowania się. Nasi nauczyciele i terapeuci w pracy dydaktyczno – wychowawczej korzystają  z metod komunikacji wspomagającej i alternatywnej AAC.