INFORMACJA

Szanowni Rodzice!

W związku z ogłoszoną decyzją rządu dotyczącą łagodzenia restrykcji związanych z wirusem COVID-19 w sprawie otwarcia przedszkoli proszę rodziców o podjecie decyzji odnośnie korzystania z zajęć opiekuńczych w przedszkolu.

Informuję, że:

  • z opieki w pierwszej kolejności będą mogły skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu

  • dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną organ prowadzący może ograniczyć liczbę dzieci

w grupie.

Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki przez przedszkole, powinni o tym fakcie powiadomić telefonicznie wychowawcę grupy do której uczęszcza dziecko do dnia 01.05.2020r.

Kontakty do wychowawców grup: I – 517 386 242, a do grup II, III, IV, V numery telefonów które były użyte w sprawie odbioru kart pracy dziecka.

Życzę wiele spokoju i zdrowia

Małgorzata Piotrowska