Drodzy Rodzice, w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach, jak również z jednostkowym w naszym kraju przypadkami zachorowań na koronowirusa, bardzo proszę, by:
1. Nie posyłać do przedszkola dzieci, które są przeziębione i chore.
2. Uczulić dziecko by zachowywało szczególne środki ostrożności, dbało o higienę rąk.
3. Śledzić komunikaty Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosować się do wytycznych.
4. Rodzice i dzieci, którzy wrócili w ostatnim czasie z terenów występowania koronowirusa i mają objawy grypopodobne, aby bezzwłocznie powiadomili najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosili się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.
5. Bezzwłocznie informować przedszkole w sytuacji zachorowania 25 798 34 35.
W przypadku wątpliwości można dzwonić na infolinię MEN 800 190 590 lub do Państwowej Stacji Sanitarnej w Łukowie tel. 609 630 042 (czynny całodobowo).
 
Jednocześnie informuję, że w przedszkolu prowadzona jest akcja informacyjna, przedszkole zapewnia niezbędne środki higieny.
 
Z wyrazami szacunku
Małgorzata Piotrowska – dyrektor Przedszkola Integracyjnego nr 1 w Łukowie