INFORMACJA

Szanowni Rodzice!

W związku z komunikatem Ministra Edukacji Narodowej od poniedziałku 18 maja 2020r. będzie możliwość, za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju. Zajęcia indywidualne będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych.

Proszę o zgłoszenie dziecka przez ich rodziców do dyrektora dnia 15 maja 2020 r. do godz. 10:00.

Dyrektor Przedszkola Integracyjnego nr 1 w Łukowie.