DYŻUR WAKACYJNY

 

Szanowni Rodzice!

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przesłanie informacji zwrotnej dotyczącej zapoznania się z harmonogramem pracy przedszkola w okresie wakacyjnym-

potwierdzenie należy przesłać na adres e-mail pi1nauczyciele@gmail.com

z poważaniem

Rada Pedagogiczna