MAGICZNY DYWAN

Podczas zajęć z pedagogiem specjalnym dzieci mają okazję korzystać z innowacyjnego urządzenia „Magiczny dywan”. Z projektora umieszczonego na suficie wyświetlane są obrazy, które tworzą magiczny dywan. Prezentowane są na nim interaktywne gry ruchowe i edukacyjne. Uczestnik zabawy po udanym wykonaniu zadania otrzymuje wzmocnienie pozytywne w postaci braw,pochwały ustnej. Prezentowane gry i zabawy kształtują:
– koncentrację uwagi i koordynację wzrokowo-ruchową
– rozumienie poleceń i instrukcji
– zdolności orientacji przestrzennej
– odprężenia się, relaksacji,rozluźnienia mięśni
– ekspresji emocji
– sprawności w zakresie motoryki dużej
Magiczny dywan uatrakcyjnia zajęcia indywidualne z dziećmi korzystającymi z pomocy psychologiczno- pedagogicznej jak też zajęcia grupowe.
Na prezentowanych zdjęciach grupa „Krasnoludków”.Jak na dzieci przystało wkradło się trochę hałasu i duża dawka dziecięcej żywiołowosci i spontaniczności.